Jedna od najefikasnijih mera za prevenciju i suzbijanje pušenja u Srbiji je podizanje cena cigareta, ocenjeno je na skupu o štetnosti pušenja u Beogradu.

Iako je ve?ina bolesti prouzrokovana duvanskim dimom cene cigareta u Srbiji su i dalje najniže u regionu, ukazano je na konferenciji "Duvan i troškovi zdravstvenog sistema u Srbiji”.Weiterlesen...