Danas je Dan gra?evinskih radnika, ali u toj nekada veoma profitabilnoj privrednoj grani Srbije je stanje veoma teško zbog svetske ekonomske krize.

Sekretar granskog sindikata Nezavisnost za gra?evinarstvo Bratislav Ceni? objašnjava za B92 gra?evinari Srbije obeležavaju svoj praznik u veoma pesimisti?nom raspoloženju.Weiterlesen...