Tražnja za hirurškim maskama toliko je porasla da fabrika “9. septembar“ iz Gornjeg Milanovca i pored rada u tri smene ne uspeva da proizvede dovoljne koli?ine.

Tražnja je tolika da ?ak ni apoteke u Gornjem MIlanovcu nisu ništa povlaš?enije iako imaju fabriku maski u komšiluku. Tako i u ovom gradu kao i u drugim mestima u Srbiji deficitaran je upravo ovaj vid zaštite od gripa.Weiterlesen...