Grupa velikih farmi koje se bave proizvodnjom mleka saopštla je da njihovi predstavnici nisu bili na sastanku s ministrom poljoprivrede Srbije Sašom Draginim.

"Želimo da demantujemo ministra poljoprivrede koji je izjavio da su rešeni problemi izme?u proizvo?a?a mleka i države, jer problemi sa kojima se sre?u proizvo?a?i dve godine nisu ni po?eli da se rešavaju", rekao je generalni direktor farme BD Agro iz Dobanovaca Ljubiša Jovanovi?.Weiterlesen...