Stru?njaci Fonda “Ist kepital”, jednog od najve?ih investitora na Balkanu, smatraju da je svetsko finansijsko tržište uveliko po?elo da se oporavlja.

Posle pada akcija svih, pa i najboljih preduze?a, u ovom fondu procenjuju da je dobar trenutak za kupovinu. “Ist kepital” zato osniva novi Fond, koji na srpskom zna?i “Šansa”. Kako kažu, bi?e to i njihova šansa za zaradu i šansa za oporavak nekih preduze?a na Balkanu i u Rusiji.Weiterlesen...