U Turskoj je usvojen novi zakon koji kvalifikuje kao krivi?no delo vešta?ku oplodnju Turkinja spermom donora iz inostranstva.

Vešta?ki izazvana trudno?a i ranije nije bila legalna u Turskoj, ali žene su do sada mogle da traže u inostranstvu donatore sperme za takvu vrstu trudno?e, dok ?e od sada, posle usvajanja novog zakona, biti odgovorne za delo koje povla?i kaznu do tri godine zatvora.Weiterlesen...