Novi zakon u Turskoj svrstao je vešta?ku trudno?u me?u krivi?na dela i lišio žene mogu?nosti koju nudi savremena medicina.

Vešta?ka trudno?a je od ranije nelegalna u Turskoj, ali su žene mogle da traže u inostranstvu donatore sperme za takvu vrstu trudno?e, dok ?e, po novom zakonu, biti odgovorne za delo koje povla?i kaznu do tri godine zatvora, prenosi BBC.Weiterlesen...