U Srbiju koja je poljoprivredna zemlja, za tov se uvoze jednodnevni ?uri?i iz Kanade. Ipak, zahvaljuju?i naporima jedne žene to bi moglo da se promeni.

Na celom Balkanu, vešta?ko osemenjavanje ?uraka se radi samo u Ba?koj Topoli. Mada može da deluje jednostavno, ceo postupak je veoma delikatan. Seme se od ?urana uzima masažom trtice i kloake.Weiterlesen...