Ministar spoljnih poslova Nema?ke Gvido Vestervele danas u prvoj zvani?noj poseti Beogradu. Klju?na tema: Iznalaženje kompromisa oko rezolucije Beograda u UN.

Vestervele ?e posetu Srbiji po?eti razgovorima sa premijerom Mirkom Cvetkovi?em nakon ?ega ?e ga primiti i predsednik Boris Tadi?. nakon toga predvi?eni su razgovori sa ministrom Vukom Jeremi?em.Weiterlesen...