Šef nema?ke diplomatije Gvido Vestervele kao dugoro?ni cilj postavio je uspostaljanje evropske vojske pod parlamentarnom kontrolom.

"Dugoro?ni cilj je uspostavljanje evropske vojske koja ?e u potpunosti biti pod parlamentarnom kontrolom", rekao je Vestervele u Minhenu, gde se održava 46. me?unarodna konferencija o bezbednosti. Prema njegovim re?ima, Evropska unija treba da preuzme "politi?ku ulogu svetskog aktera" i da brzo odgovori na me?unarodne krize.Weiterlesen...