Bivši arhimandrit SPC Simeon Vilovski rekao je da nije bilo nikakvih zloupotreba koriš?enja dobrovoljnih fondova, niti bilo kojih drugih fondova u Eparhiji.

"Sve ?injenice do sada svedo?e da pronevere nije bilo, te da je naša nevinost nesumnjiva", rekao je Vilovski za list Danas.Weiterlesen...