U Srbiji je, za razliku od drugih zemalja, prisutna ve?ina oblika trgovine ljudima, upozorava koordinator za borbu protiv trgovine ljudima Mitar ?uraškovi?.

On kaže da je u drugim zemljama prisutna samo seksualna eksploatacija, dok u Srbiji ima i radne eksploatacije, prinude na vršenje krivi?nih dela, trgovine decom radi prosja?enja, prinudnog rada i rada u ku?i, iskoriš?avanja dece u pornografske svrhe, a me?u poslednjima je trgovina decom radi vršenja krivi?nih dela.Weiterlesen...