Predsednica Viskog saveta sudstva Nata Mesarovi? najavila da ?e posle dopunskog konkursa za izbor sudija biti odlu?eno da li ?e biti novih prijema u pravosu?u.

Ona je ocenila da Višem sudu u Beogradu nedostaju sudije. "Ve? sada je o?igledno da odre?en broj sudija nedostaje Višem sudu u Beogradu. Verujem da ?emo biti u prilici da upu?ujemo sudije iz sudova gde nije velika optere?enost u neki drugi sud, dok se ne završi postupak izbora po poslednjem oglasu", rekla je Mesarovi?eva za “Politiku“.Weiterlesen...