"Ju-Es stil Srbija" saopštava da ?e u junu privremeno pustiti u rad jednu visoku pe?, a da trajno puštanje u pogon nije mogu?e zbog krize na tržištu ?elika.

"Tržište ?elika je i dalje daleko od nivoa na kojem je bilo u prethodnih nekoliko godina, a mi u kompaniji 'Ju-Es stil' Srbija ne možemo da predvidimo kraj krize", rekao je direktor komunikacija u toj kompaniji Nemanja Brkovi?. On je kazao da je "Ju-Es stil", da bi se prilagodio tržišnim okolnostima, u aprilu obe visoke pe?i stavio "na tihi hod".Weiterlesen...