Procenjena stopa maloletni?kih trudno?a u Srbiji je jedna od najviših u Evropi, zbog nedovoljne svesti o preventivnim merama, piše Blic.

Mladi nedovoljno znaju o o?uvanju zdravlja, a posebno kada je re? o reproduktivnom zdravlju. Uz toliku neinformisanost i neznanje ide i porast u?estalosti seksualne aktivnosti u adolescenciji, pa se u grupi seksualno aktivnih adolescenata prvo seksualno iskustvo naj?eš?e dogodi izme?u 15. i 17. godine.Weiterlesen...