U Vladi se ne razmišlja o otpuštanjima službenika, a ministarstva ne?e smanjivati broj pomo?nika i državnih sekretara, iako ih u Vladi Srbije ima više od 100.

Premijer Srbije Mirko Cvetkovi? kaže da se priprema racionalizacija troškova u državnoj administraciji, ali da to ne zna?i smanjenje broja zaposlenih. Ve?ina ministra ne želi da se odri?e pomo?nika i državnih sekretra bez obzira na to koliko koštaju.Weiterlesen...