Vlada Srbije bi na današnjoj sednici trebalo da usvoji predlog rebalansa budžeta za 2009. godinu.

Iako je ju?e popodne saopšteno da su predlog rebalansa budžeta ju?e usvojili vladini nadležni odbori, B92 saznaje da se do kasnih ve?ernjih sati u Ministarstvu finansija i dalje radilo na rebalansu i prate?im zakonima. U pitanju su predlozi zakona o smanjenju plata u državnoj administraciji i javnim službama, kao i propis o pregistraciji vozila sa registraskom oznakom iz drugih zemalja ili ekonomskom oznakom.Weiterlesen...