Vlada Srbije usvojila je odluku o finansiranju budžetskih studenata na diplomskim master studijama kojom ?e se finansirati nešto manje od 5.000 akademaca.

Odluku je potvrdio ministar prosvete Žarko Obradovi?, koji je objasnio da je prilikom donošenje te odluke Ministarstvo prosvete vodilo ra?una o zahtevima fakulteta, uskla?enosti sa procesom akreditacije, kao i o obavezama da fakulteti finansiraju jedan broj studenata.Vlada ?e finasirati 90, a fakulzezi ostalih deset odsto troškova.Weiterlesen...