U vladaju?oj koaliciji kažu da vlada ne razmišlja o pove?anju PDV-a, ali ni o dodatnom smanjenju plata u javnom sektoru.

Prema zvani?nim podacima koji se mogu na?i na sajtu Ministarstva finansija, rebalansom iz aprila, u ovoj godini predvi?en je ukupan deficit od oko 74 i po milijarde dinara, ali je ve? u prvih šest meseci dostignuta suma od 53 milijarde. Ono što MMF nije odobrio nijednoj od država koja je to tražila, a re? je o pove?anja budžetskog deficita, karta je u koju se uzda Vlada Srbije.Weiterlesen...