Vlada Srbije danas razmatra novi paket podsticajnih mera za privredu, koji treba da spre?i pad proizvodnje i ve?e otpuštanje radnika.

Pred Vladom Srbije danas ?e se na?i dopunski paket mera za prevazilaženje efekata ekonomske krize. Ministar ekonomije Mla?an Dinki? otkrio je samo da taj paket ?ine restriktivne, stimulativne i aktivne mere. Prema njegovim re?ima, klju? su podrška privredi i jeftiniji krediti.Weiterlesen...