Vlada Srbije danas na vanrednoj sednici razmatra Predlog zakona o budžetu za 2008.

Taj budžet, prema Memorandumu o budžetu i fiskalnoj politici, treba da bude oko 10 odsto ve?i nego 2007. Za narednu godinu su predvi?eni budžetski rashodi od oko 642,4 milijardi i deficit od oko 14,3 milijardi dinara, uz smanjenje javne potrošnje i zamrzavanje plata budžetskih korisnika.


Weiterlesen...