Vlada je odobrila Republi?koj direkciji za robne rezerve da interventno otkupi 300 tona mleka u prahu od mlekara u Srbiji.

Mleko u prahu ?e biti otkupljeno od mlekara koje imaju minimum dnevni prosek otkupljenog sirovog mleka od 150 hiljada litara.Weiterlesen...