Preduze?e "Koridor 10" bi?e ugašeno a za izgradnju oko 290 kilometara me?unarodnog puta kroz Srbiju bi?e formirana kompanija "Autoputevi Srbije", piše "Blic".

Vlada se na taj korak odlu?ila kako bi nastavak izgradnje koridora 10 bio neoptere?en dugovima i lošim radom "Puteva Srbije", preduze?a koje ?e sa predvodni?ke uloge u projektu ostati bez ikakve nadležnosti. Novo preduze?e tako ?e biti tre?e, u nizu za svega godinu dana, kome Vlada poverava gradnju najvažnije srpske saobra?ajnice.Weiterlesen...