Vlada Srbije plati?e troškove za studente koji su ovu godinu studija upisali na teret budžeta, iako nemaju status budžetskih studenata.

"?im se stabilizuje priliv u budžet mislim da ?e i školarine biti prioritet za pla?anje", rekao je državni sekretar u Ministarstvu prosvete Radivoje Mitrovi?. O koliko je studenata re?, me?utim, još se ne zna, pošto su neki fakulteti slali, kako je re?eno u Ministarstvu, neprecizne podatke.Weiterlesen...