Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu apelovao je na Vladu Srbije da zaustavi dalje propadanje vode?ih institucija kulture u zemlji.

U saopštenju Nastavno-nau?nog ve?a tog fakulteta, isti?e se da ostavke koje su podneli direktori Narodnog pozorišta i Beogradske filharmonije kao i Upravni odbor Narodnog muzeja u Beogradu ugrožavaju i onemogu?avaju delatnost tri vode?e institcije kulture i izražava duboka zabrinutost zbog stanja u kulturi Srbije.Weiterlesen...