Vladine mere za štednju su najviše usmerena ka stanovništvu. Mala i srednja reduze?a nisu ni pomenuta, re?eno je na okruglom stolu u organizaciji NUNS-a.

Oko 70.000 preduze?a u Srbiji je trenutno u blokadi, a oko 20.000 je povremeno likvidno i na pragu je ste?ajnog popstupka. Ipak, nove vladine mere za prevazilaženje krize ne obuhvataju i pomo? privredi.Weiterlesen...