Vlasnik najve?eg kofišopa u Holandiji osu?en je u Midelburgu na kaznu od 10 miliona evra zbog kršenja zakona o narkoticima.

"Vlasnik '?ekpointa' osu?en je da nadoknadi državi malu sumu od 10 miliona evra od novca do kojeg je došao na nezakonit na?in", saopštio je sud. Tužilaštvo je zatražilo nov?anu kaznu od 28 miliona evra i 18 meseci zatvora za Medija Vilemsena (58), vlasnika kofišopa u mestu Ternezenu, na granici sa Belgijom.Weiterlesen...