Procedura nedavnog izbora sudija predstavlja lošu preporuku Srbije za pristup EU i stvara nepoverenje gra?ana delatnost sudova, kaže Vesna Raki? Vodineli?.

Dekan Pravnog fakulteta Union Vesna Raki? – Vodineli? ukazala je na tribini "Pravosu?e bez prava - kriza i obnova sudstva" da se opšti izbor sudija mora staviti van snage ili bitno korigovati kako bismo uopšte mogli da verujemo u pravosu?e, kao korpus koji treba da štiti elementarna ljudska prava.Weiterlesen...