Beogradskom Javnom preduze?u vodovod i kanalizacija je tokom prošle godine u?estalim kra?ama naneta šteta od 12 miliona dinara.

Ove godine, do polovine maja, ukradena su 42 poklopca kanalizacionih šahtova.Weiterlesen...