Generalštab Vojske Srbije je preporu?io da se ne potpiše Konvencija o zabrani koriš?enja kasetne municije, jer je koristi za ogroman deo oružja, saznaje Danas.

Kako tvrde dobro obavešteni izvori, odluka o nepotpisivanju je ipak bila pre svega politi?ka, uz podse?anje da je preporuka doneta u vreme sukoba tadašnjeg na?elnika Generalštaba Zdravka Ponoša i ministra odbrane Dragana Šutanovca.Weiterlesen...