Vojvo?anske partije zastupljene u Skupštini Srbije nadaju se da ?e zakon o finansiranju i imovini Vojvodine biti vrlo brzo usvojen.

Bez usvajanja ta dva zakona, Vojvodina bi mogla da se na?e u problemu, jer ne?e imati dovoljno novca da finasira nove nadležnosti. Usvajanjem Statuta i Zakona o nadležnostima Vojvodine u republi?koj skupštini, ura?ena je tek polovina posla. Ostalo je da se usvoje i zakoni o finasiranju i imovini, da bi pokrajina, od Nove godine, ljudski mogla da preuzme oko 150 novih nadležnosti.Weiterlesen...