Tradicionalna volonterska akcija Foruma poslovnih lidera "Naš Beograd" okupila više od 400 volontera zaposlenih u kompanijama ?lanica Foruma.

Deo zaposlenih u “Smart kolektivu”, “Holcimu” ili “Erste banci” na junskih 40 stepeni na beogradskom Uš?u posvetili su se ure?enju peša?kih staza ili obuci budu?ih kolportera - mladih koji žive na ulici.Weiterlesen...