Priznanje Kosova ne postavlja se kao uslov na putu Srbije do ?lanstva u Evropskoj uniji, izjavio je britanski ambasador u Beogradu Stiven Vordsvort.

Vordsvort smatra da je saradnja sa Haškim tribunalom bio i ostao jedini politi?ki uslov za evropsku integraciju Srbije i zemalja regiona."Kada je re? o Kosovu, niko ne traži od Srbije da prizna njegovu nezavisnost. Srbija ?e sama morati da prona?e na?in kako da se suo?i sa ?injenicom da su Kosovo priznale 22 zemlje EU ", rekao je britanski ambasador.Weiterlesen...