Dva kolektivna izbegli?ka centra u opštini Petrovac na Mlavi posetili su ambasadorka SAD-a Meri Vorlik i šef predstavništa UNHCR za Srbiju Eduardo Arboledo.

Vorlikova i Arboledo posetili su kolektivne izbegli?ke centre u okviru obeležavanja 20. juna, Me?unarodnog dana izbeglica. Oni su obe?ali nastavak pomo?i ameri?ke vlade i me?unarodnih organizacija izbeglicama u Srbiji.Weiterlesen...