Granata iz 1885, koju je jedan bra?ni par kupio u Francuskoj kao suvenir, izazvala je veliko kašnjenja voza koji saobra?a izme?u Francuske i Velike Britanije.

Zadovoljan kupovinom granate iz 1885. godine, par je nakon obilaska buvlje pijace, popularne me?u ljubiteljima starina, otišao na jednu od pariskih železni?kih stanica da bi se ukrcao na voz za Veliku Britaniju.Weiterlesen...