Do donošenja pravilnika kojim se bliže odre?uje obuka kandidata za voza?e i izdavanje voza?kih dozvola, primenjiva?e se odredbe starih zakona, saopštio je MUP.

Povodom razli?itih interpretacija i izjava u vezi sa odredbama novog Zakona o bezbednosti saobra?aja na putevima, koje su izazvale nedoumice u javnosti, MUP ukazuje da je odredbama ?lana 348 propisano da ?e se do donošenja Pravilnika, kojim se bliže odre?uje osposobljavanje kandidata za voza?e i izdavanje voza?kih dozvola, primenjivati odredbe starih zakona.Weiterlesen...