Železni?ki saobra?aj iz Makedonije prema Gr?koj je u prekidu zbog zajedni?kog štrajka dva najve?a sindikata u zemlji protiv vladinih rigoriznih mera štednje.

Na grani?nim prelazima Makedonije prema Gr?koj nema ve?ih zastoja i automobili se zadržavaju oko 30 minuta.Weiterlesen...