Ako se tokom no?i ne dogodi nešto neplanirano, stanovnici Vranja ?e ujutru, posle šest dana, dobiti vodu za pi?e, izjavio je gradona?elnik Miroljub Stoj?i?.

"Upravo sam dobio informaciju da je, u koritu reke Banjštice, sanirana i peta, poslednja havarija na magistralnom cevovodu. Slede?a operacija je ispuštanje vazduha i punjenje cevovoda vodom", kaže gradona?elnik Stoj?i?, koji je i predsednik Križnog štaba.Weiterlesen...