Posle 15 sati rada ekipe vodovoda, popravljen je kvar na magistralnom cevovodu, tako da je jutros stigla voda do Vranja.

Ekipe vodovoda sanirali su havariju tako da je sistem aktiviran posle 20 ?asova, a posle pono?i voda je stigla u fabriku za pre?iš?avanje. Iz fabrike je voda jutros oko 4 sata krenula ka gradu, tako da u ovom trenutku Vranje ima vodu. Me?utim ova voda još nije za pi?e.Weiterlesen...