Odluka skupštine Vranja o zabrani upotrebe plasti?nih kesa, stupila je na snagu. Vranje postalo prvi grad koji je zabranio promet i upotrebu plasti?nih kesa.

"Iako je odluka na snazi, ipak od danas ne?e biti kontrole i sankcija jer je kompletan sastav komunalne inspekcije na obuci, a ho?emo i gra?ane da pripremimo na ono što ih ?eka“,kaže Nela Cvetkovi?, ?lanica Gradskog ve?a zadužena za ekologiju.Weiterlesen...