Republi?ka Uprava za trezor uplatila iz budžeta Požarevca na ra?un Vranja preko 17 miliona dinara, što je polovina novca koji je greškom upla?ivan Požarevcu.

Gradona?elnik Vranja Miroljub Stoj?i? rekao je danas agenciji Beta da je re? o novcu od administrativnih taksi, kojim je zbog pogrešnog poziva na broj od 2005. do 2009. godine gradski budžet Požarevca dobio od vranjske lokalne zajednice 34,1 miliona dinara.Weiterlesen...