Lokalna samouprava u Vršcu apelovala je na gra?ane da, zbog nedostatka sredstava u gradskom budžetu, samoinicijativno uklanjaju ambroziju sa svojih poseda.

?lan Opštinskog ve?a Vladimir Baji? rekao je novinarima da je sistematsko uništavanje ambrozije zaustavljeno posle rebalansa opštinskog budžeta, uslovljenog manjim transferom sredstava iz opštinskog budžeta. Sredstva namenjena zaštiti životne sredine u opštini Vršac svedena su sa 44,8 na 19 miliona dinara.Weiterlesen...