Srbija poslednja u regionu ukida služenje vojske, mada takva vojna obaveza postoji u Rusiji, pa i najbogatijoj državi Evrope - Nema?koj, piše "Politika".

Ministarstvo odbrane pripremilo je Nacrt odluke o ukidanju vojnog roka po kome ?e decembarska klasa biti poslednja koja ?e se pozivati na služenje vojnog roka. Nacrt odluke bi?e prosle?en Skupštini na usvajanje.Weiterlesen...