Bivši predsednik Ustavnog suda Slobodan Vu?eti? smatra da je predlog Statuta Vojvodine sa unetim izmenama "u svemu što je bitno" usaglašen sa Ustavom Srbije.

"Dosadašnji predlog Statuta Vojvodine u svim suštinskim pitanjima u kojima nije bio saglasan, po mišljenju stru?njaka, sa Ustavom, sada je u najve?em delu, moglo bi se re?i, u svemu što je bitno, usaglašen sa Ustavom Srbije, odnosno direktno sa predlogom Zakona o utvr?ivanju nadležnosti Vojvodine", rekao je Vu?eti?.Weiterlesen...