Aleksandar Vu?i? pozvao je organe vlasti da kažu koji je ministar rekao Šešelju da Vu?i?a optuži da je fabrikovao informaciju o pripremi atentata na Nikoli?a.

Aleksandar Vu?i? ponovo postavlja rokove vlasti. Vu?i? je pozvao nadležne organe da prvo njega ispitaju, a onda da obelodane koji je ministar iz Vlade u dva navrata telefonom razgovao sa Vojislavom Šešeljom.Weiterlesen...