Crnogorski predsednik Filip Vujanovi? ocenjuje da je za Crnu Goru "realno" da do kraja 2010. dobije status kandidata za ?lanstvo u EU.

Vujanovi? je u novogodišnjoj poruci gra?anima poru?io da u narednoj godini o?ekuje "obimne" investicije, rast zaposlenosti, posebno na severu i "obnovu" bankarske podrške privredi.Weiterlesen...