Tužilac za ratne zlo?ine Vladimir Vuk?evi? o?ekuje da ?e izveštaj glavnog haškog tužioca Serža Bramerca o saradnji Srbije sa Hagom biti najpozitivniji do sada.

"Smatram da tužilac Bramerc vrednuje naš rad i trud da rešimo to pitanje. Smatram da ?e izveštaj biti najpozitivniji do sada", rekao je Vuk?evi?, nakon promocije novog broja ?asopisa "Tužila?ka re?".Weiterlesen...