Tužilac za ratne zlo?ine Vladimir Vuk?evi? izjavio je da je tužilaštvo na tragu velikog otkri?a u vezi sa zlo?inima na Kosovu.

"U ovom trenutku mogu samo da kažem da ?e nam ti dokazi umnogome olakšati procesno-pravnu situaciju u nekoliko predmeta sa Kosova i Metohije", rekao je Vuk?evi? za Blic. On je rekao i da je Sabit Geci, koga je nedavno uhapsila Euleks policija, bio veoma važna karika u komandnom lancu Oslobodila?ke vojske Kosova (OVK), a u jednom momentu bio je i šef kosovske tajne policije.Weiterlesen...