Tužilac za ratne zlo?ine Vladimir Vuk?evi? u?estvovao je ove nedelje na me?unarodnoj konferenciji o nasle?u Haškog tribunala. Najviše pitanja o Mladi?u,kaže on.

Govore?i o atmosferi na skupu Vuk?evi? je rekao da da je ve?ina pitanja u?esnika bila upu?ena njemu. Tužilac je gostuju?i u vestima u pola 7 rekao da je morao i da odgovara i na pitanje zašto Srbija skriva Ratka Mladi?a.Weiterlesen...