Tužilac za ratne zlo?ine Vladimir Vuk?evi? saopštio je da Serž Bramerc nijednom re?ju nije pomenuo da je Ratko Mladi? van dometa državnih organa Srbije.

"U nameri da javnosti objasnim teško?e koje imamo u akciji lociranja hapšenja i transfera Mladi?a i Hadži?a u Hag, ve? se dva dana interepretira moja neprecizna izjava da je glavni haški tužilac Serž Bramerc u najnovijem izvestaju Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija naveo da Ratko Mladi? nije u dometu snaga bezbednosti Srbije", navodi se u saopštenju.Weiterlesen...